Üyelik İşlemleri

 

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Akademik ve İdari Personelimiz ile üniversitemize kayıtlı tüm öğrencilerimiz kütüphanemizin doğal üyesi sayılmaktadır.

Üyeliğin aktif olabilmesi için, aşağıda linkte verilen "ÜYE BİLGİ GÜNCELLEME FORMU"nu arkalı önlü baskı alıp doldurduktan sonra ve ıslak imzalı olarak Ödünç Verme Birimine teslim edilmesi gerekmektedir. 

"ÜYE BİLGİ GÜNCELLEME FORMU"nu ayrıca Ödünç Verme Biriminden de talep edebilirsiniz.

ÜYE BİLGİ GÜNCELLEME FORMU

 

İ.K.Ç.Ü. Kütüphaneler Yönergesi

“Madde 15- Üniversite personeli ve öğrencilerinin ayrı bir ücret ödemeden üyelikleri otomatik olarak yapılır ve yönergedeki koşullarının tümünü kabul etmiş sayılırlar. Koleksiyondan uygun materyali ödünç alabilirler. Üniversite personeli ve öğrencisi olmayanlar, üye olamazlar okuma salonlarından yararlanmalarına da izin verilmez. Üyelikler, her akademik yılbaşında yenilenir. İlişik kesilirken kütüphaneden ‘’ilişiği yoktur’’ belgesinin alınması gereklidir.”


Başa Dön