Temel Değerler

 

 • Temel Değerlerimiz ; 

 • Ahlak ve Mesleki Etik
 • Üniversitemiz tüm süreçlerini, ahlaki değerlere bağlı olarak ulusal ve uluslararası kabul görmüş mesleki etik, davranış ve ilkeler çerçevesinde yürütür.

 • Katılımcılık
 • Üniversitemiz tüm karar alma süreçlerinde, duygusal ve düşünsel bağlılığı teminen, iç ve dış paydaşların katılımı ile birlikte görüş ve önerilerine değer verir.

 • Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik
 • Üniversitemiz kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığının kanıtı olarak, yönetsel şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine önem verir.

 • Estetik ve Çevre Duyarlılığı
 • Üniversitemiz insanlığın yaşanabilir bir dünyada hayat sürmesi ve içinde yaşadığımız toplumun refaha ulaşması için spor, sanat ve doğa bilinci gibi estetik kazanımlara önem vererek çevre duyarlılığını ön plana çıkarır.

 • Liyakat
 • Üniversitemiz başarıya giden yolda etkinliğin ve verimliliğin sürdürülebilmesi amacıyla, insan kaynakları yönetimi süreçlerinin; işe uygunluk, bilgi, beceri ve başarı ölçütlerini temel alarak eşit imkânlarda gerçekleştirilmesine önem verir.

 • Yenilikçilik
 • Üniversitemiz öğrenmenin süreklilik kazanması ve yenilikçi yönlerin gelişmesi için kamu-üniversite-sanayi işbirliğine yönelik özgün bilimsel proje ve faaliyetleri destekler.

 • Yüksek Kalite
 • Üniversitemiz tüm ürün ve hizmetleri, sürekli gelişim, iyileştirme bilinci ile yüksek kaliteye ulaşmak amacıyla, iç ve dış paydaşların ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak sunar.

Menüyü Kapat