Temel Değerler

 

 • Düşünce özgürlüğüne saygı

 

 • Akademik özgürlüğü savunmak

 

 • Eğitim-öğretim ve araştırmayı destekleme

 

 • Üstün hizmet anlayışı

 

 • Kullanıcı gereksinmelerini ön plana almak

 

 • Etkileşimli iletişim içinde gelişim ve planlama

 

 • Farklı fikirlere önem vermek

 

 • Personelin sürekli gelişimini sağlamak

 

 • Bilgi ve Bilgi kaynağını doğru ve zamanında sağlamak

 

 • Telif haklarına saygı

 

 • Temiz, güvenli ve uygun hizmet ortamı sağlama

Başa Dön