İdari İşler ve Kullanıcı Hizmetleri Birimi

 

Bütün kütüphane materyalinin (elektronik yayınlar, kitap, süreli yayın, tez, broşür, görsel-işitsel araç ve gereçler, vb.) seçiminden, okuyucuya sunulacak duruma getirilişine kadar geçirdiği işlerin tamamının yapıldığı birimdir.

 

Kütüphane Yönergesi Madde-11’de yer alan hizmetleri yürütmekle görevlidir. Görev başlıkları aşağıdaki hizmetleri kapsamaktadır.

 

Kataloglama ve Sınıflama

 

İdari Merkez-Teknik İşler

 

Kitap Satış-Basımevi

 

Sağlama-Ayniyat

 

Otomasyon

 

Elektronik Yayınlar-Veri Tabanları


Başa Dön