Teknik Hizmetler Birimi

 

Bütün kütüphane materyalinin (elektronik yayınlar, kitap, süreli yayın, tez, broşür, görsel-işitsel araç ve gereçler, vb.) seçiminden, okuyucuya sunulacak duruma getirilişine kadar geçirdiği işlerin tamamının yapıldığı birimdir.

 

Kütüphane Yönergesi Madde-14’de yer alan hizmetleri yürütmekle görevlidir. Görev başlıkları aşağıdaki hizmetleri kapsamaktadır.

 

Kataloglama ve Sınıflama

 

Koleksiyon Geliştirme ve Satın Alma

 

İdari işler ve Destek Hizmetleri

 

Kurumsal Akademik Arşiv

 

Süreli Yayınlar

Menüyü Kapat