Arşiv, İstatistik ve Yayın Hizmetleri Birimi

 

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi adını taşıyan her türlü basılı, görsel ve işitsel yayında üniversite standartlarının korunması ve üniversiteye ilişkin bilgilerinin sağlıklı bir şekilde güncellenerek tanıtım materyallerinin hazırlanması amacıyla görev yapan, istatistiksel bilgiler ve belgelerini derlemek düzenlemekle sorumlu birimdir.

 

Kütüphane Yönergesi Madde-12’de yer alan hizmetleri yürütmekle görevlidir. Görev başlıkları aşağıdaki hizmetleri kapsamaktadır.

 

Ödünç verme-Üyelik işlemleri

 

Süreli Yayınlar-Arşiv, İstatistik, Yayın

 

Danışma Kaynakları-Tezler

 

Koleksiyonun Oluşturulması-Geliştirilmesi-Düzenlenmesi

 

Görsel-İşitsel Materyalleri

 

Bilgi Tarama-Öğretim Materyalleri

 

 


Başa Dön