Ödünç - İade - Süre Uzatma Hizmetleri

 

ÖDÜNÇ ALMA

 

Ödünç işlemlerinde, üniversite kimlik kartının görevliye gösterilmesi zorunludur. Başkasına ait üniversite kimlik kartı ile ödünç işlemi yapılamaz.

Kütüphane kullanıcıları aşağıda belirtilen kurallar çerçevesinde ödünç yayın alabilirler.

 

1- Üniversite kütüphanelerinde bulunan yayınlardan;

 

Öğretim elemanları      :   21 gün süreyle 5 kitap
 
İdari personel                :   21 gün süreyle 2 kitap
 
Lisansüstü öğrenciler  :  14 gün süreyle 5 kitap
 
Lisans öğrencileri         :  14 gün süreyle 2 kitap
 
 

 2- Akademik personel tarafından ders kitabı olarak seçilen yayınlar için, İlgili Fakülte/Bölüm/Ana Bilim Dalı vb. birimlerden imzalı bir talep yazısı getirilmesi gerekmektedir.

 

 3- Ödünç alma süreleri ve kitap sayısı  Rektörlük makamının onayı ile belirlenir, Daire Başkanlığı internet sitesinde duyurulur.

 

 

SÜRE UZATMA

 

1- Üyeler ödünç aldıkları yayınların süresini 2 kez uzatma hakkına sahiptir.

 

2- Uzatma işlemi şahsen başvurarak veya internet üzerinden kullanıcı tarafından yapılabilir. İade tarihinden sonraki günlerde uzatma işlemi yapılamaz.

 

3- Başkası tarafından ayırtılan bir yayının kullanım süresi uzatılamaz, ancak olağanüstü bir gereklilik olduğunda iki kullanıcı ile bağlantı kurularak istekleri doğrultusunda bir düzenleme yapılabilir.

 

4- Süre uzatma işlemlerinizi CEP KÜTÜPHANEM'i kullanarak da yapabilirsiniz.

 

 


Başa Dön