intihal_kisayol

iThenticate

İmzalanan lisans anlaşması gereğince; iThenticate sisteminin kullanımı konusunda, üniversitelerde, doktora ve daha üst dereceye sahip kişilerin kullanımına izin verilmektedir. Ayrıca, öğrenci ödevi, proje ve tezlerin kontrolü ile ticari olsun ya da olmasın, yayınlanması için herhangi bir dergi editörlüğüne gönderilen makalelerin kontrolü sistem üzerinden yapılmamalıdır. üniversitemizdeki yetkili kullanıcınızdan bazıları (PhD ve üst dereceli), üniversitemiz ya da başka bir kurum tarafından yayınlanan bir derginin editörü ise, ve bu dergide yayınlatmak üzere bir yazar tarafından makale gönderilmişse, o derginin editörü bu makaleyi iThenticate sisteminde kontrol edemez. Ancak, söz konusu makaleyi gönderen yazar, eğer bir üniversitenin yetkili kullanıcısı ise (dergi editörüyle aynı üniversitede bile olabilir), söz konusu dergi editörlüğüne göndereceği bu makaleyi, göndermeden önce, kendi iThenticate hesabı üzerinden kontrol edebilir ve rapor alabilir. Sınırlama sadece dergi editörlükleri içindir. Kişisel çalışmaların kontrolünde bir sorun yoktur.”

''iThenticate” programına erişim için "filiz.acar@ikc.edu.tr" adresine ünvan, isim-soyisim, kurumsal eposta ve iletişim numaralarını bildirmeleri gerekmektedir.

Kılavuz       

TUBİTAK Lisans Antlaşması

Turnitin

İmzalanan lisans anlaşması gereğince; Turnitin sisteminin kullanımı konusunda, üniversitelerde, doktora ve daha üst dereceye sahip kişilerin yalnızca "Lisansüstü" Tezlerin değerlendirilmesi için kullanım izin verilmektedir.

Öğrenci ödevleri ve projelerinde intihalleri ve usulsüz alıntıları engellemek amacıyla kullanılan web tabanlı sistemdir. Sisteme yüklenen ödev, proje vb çalışmalar çok geniş bir veri havuzdaki kaynaklarla otomatik olarak karşılaştırılır ve alıntılar, benzerlikler, usulsüz kaynak kullanımları tespit edilerek bir benzerlik raporu oluşturulur. Turnitin'in veri havuzunda akademik veritabanları, dergiler ve yayınlara ek olarak, 200 milyondan fazla öğrenci ödevi ve 17 milyardan fazla web sayfası bulunmaktadır.

''Turnitin'' programına erişim için unvan, ad-soyad, iletişim bilgisi ve kurumsal eposta adreslerinin "filiz.acar@ikc.edu.tr" adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi

Kılavuzlar

 


Başa Dön