Abone Veritabanları

VERİTABANI ADI AÇIKLAMA

ABI/INFORM Collection

İşletme, Yönetim ve Ticaret - bilimsel ve ticari günlük makaleler, tezler, pazar raporları, sanayi raporları, ticaret davaları ve küresel ve ticaret haberleri içerir.

Academic Search Ultimate  (EBSCO)

Sosyal ve beşeri bilimlerde olduğu kadar bilim, teknoloji, mühendislik ve daha birçok alanda en değerli hakemli tam metin dergileri içeren lider veri tabanıdır. 9,000’e yakını tam metin olmak üzere 17,000’e yakın dergiyi özetleriyle birlikte indekslemektedir. Tam metin dergilerden 7,300 kadarı aynı zamanda hakemlidir. PDF içeriği 1887’ye kadar uzanır. Tam metin dergilere ek olarak, raporlar, kitaplar ve birçok farklı döküman türünü tam metin olarak içerir.    

Kılavuz

Accounting, Tax & Banking Collection

Bu veritabanı muhasebe, vergi, bankacılık ve endüstri eğilimleri de dahil olmak üzere finansal hizmetler endüstrisi hakkında bilgi için önemli yayınlar içermektedir.

American Doctoral Dissertations 

American Doctoral Dissertations, 1933-1955 yılları arasında Amerikan üniversiteleri tarafından kabul edilmiş yaklaşık 100,000 doktora tezine erişim sunmaktaydı. Daha sonra geliştirilen bu kaynak şu anda 1902’den günümüze kadar uzanan 172,000’den fazla doktora tezi içerir.  American Doctoral Dissertations, original basılı indeksi tam sayfa resim olarak gösterir ve yazar adı, başlık adı, konu adı ve üniversite adı taraması yapılabilir.

Applied Science & Business Periodicals Retrospective: 1913-1983 (H.W. Wilson) (Uygulamalı Bilimler, İşletme, İşletme Yönetimi)

1913-1983 döneminde yayınlanmış olan 2,000’den fazla yayını indeksleyen yaşam bilimleri ve iktisadi idari bilimler alanındaki temel indekslerden biridir. Yaklaşık 4,5 milyondan fazla kayıtın yer aldığı veri tabanında, çevre mühendisliği, ekonomi, elektrik ve elektronik mühendisliği, enerji kaynakları ve araştırmaları, finans, havacılık ve uzay, endüstri mühendisliği, iletişim ve bilgi teknolojileri, iş sağlığı ve güvenliği, kimyasal maddeler ve eczacılık, maden mühendisliği, muhasebe, nükleer enerjisi ve mühendisliği, otomotiv mühendisliği, pazarlama ve satış, şirket birleşmeleri, ulaşım, uluslararası ticaret ve yayıncılık ve daha pek çok konuda birincil öneme sahip yayınları içerir.

Kılavuz

 

Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983

 

(Uygulamaları Bilimler ve Teknoloji)

 

 

Bu arşiv veri tabanı 1913 ve 1983 yılları arasındaki önemli bilimsel çalışmalara, tartışmalı konuların çözümlerine, yenilikçilerin bulgularına ve teknolojinin gelişmesine adına yapılan araştırmalara ışık tutan mükemmel bir referans kaynağıdır. 1,400’den fazla süreli yayındaki 3 milyonun üzerinde makale barındıran Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983, aynı zamanda kitap incelemelerini özetleri ile indekslerken, Industrial Arts Index (1913-1957) tam dosyalarını da içerir.  

Arts & Humanities Database (ProQuest)

Sanat, Mimari, Tasarım, Tarih, Felsefe, Müzik, Edebiyat, Tiyatro ve Kültürel Çalışmalar - dergi makaleleri içerir. 
Art Index Retrospective (H.W. Wilson) (Sanat) (EBSCO)

Bu arşiv koleksiyonu, 1929’dan 1984’e kadar geçen süreci kapsayacak şekilde sanat ile ilgili birçok konuyu ele alır. Yarım yüzyıldan fazla bir süre için sanat literatürü sunan bu veri tabanı, 600’den fazla dergiye ek olarak 25,000’in üzerinde kitap incelemesini indeksler. Antikalardan sanat tarihine, moda tasarımından peyzaj mimarlığına, resimden heykele kadar sanat ile ilgili tüm konu başlıklarını kapsar.

Asian & European Business Collection

Bu veri tabanı, Asya ve Avrupa'da akademik dergiler, gazeteler, haber yayınları ve dergiler gibi iş ve finans konularının incelenmesine ilişkin bilgi sağlar

Australia & New Zealand Database

Bu veritabanı, Avustralya ve Yeni Zelanda'da yayınlanan devam eden tam metin akademik dergileri içerir. Konular, işletme, bilim, teknoloji, mühendislik, sosyal bilimler, eğitim ve beşeri bilimler dahil olmak üzere başlıca çalışma alanlarını kapsamaktadır.

Biology Database

Bilim ve biyoloji - dergi makaleleri ve dergileri

Business Market Research Collection

Bu veri tabanı, Hoover Şirketi Profilleri, Oxford Analystica'ndan OxResearch ve Snapshots gibi üç kaynaktan şirket, sanayi, ekonomik ve jeopolitik pazar araştırması içermektedir.

Business Periodicals Index Retrospective: 1913-1982 (H.W. Wilson) 

İş ve işletme araştırmaları için değerli bir kaynak olan Business Periodicals Index Retrospective: 1913-1982, 70 yıllık akademik arşivinde akademik ve ticari dergileri indekslemektedir ve içerisinde Industrial Arts Index (1913-1957) veri tabanını da barındırır.

İçerik:

  • 1,000’den fazla süreli yayın
Aralarında kitap incelemelerinin de bulunduğu 2,500,000’in üzerinde makale

Business Source Ultimate

İktisadi ve İdari Bilimler alanında dünyanın en kapsamlı hakemli tam metin içeriği  sayesinde, bu alanda üretilen bütün veri tabanlarını geride bırakmaktadır. Harvard, Standford, Wharton, MIT, Oxford, Cambridge, London School of Economics gibi dünyanın en önemli üniversitelerinin birincil danışma kaynakları arasındadır. JSTOR Business Collection içindeki dergileri büyük oranda içeren bu veri tabanında yer alan makaleler 1886’ya kadar uzanır.

Kılavuz

CAB Abstracts

Tarım, uygulamalı yaşam bilimleri, ormancılık, insan beslenmesi, veterinerlik, tıp ve çevre konularını içerir. 736 dergiye erişim sağlamaktadır.

Kılavuz

Canadian Business & Current Affairs Database

Kanada'nın referans ve güncel olayları - bilimsel dergi makaleleri, ticaret yayınları, tez, kitap, gazete ve dergileri içerir.

Canadian Newsstream

Kanada'nın yerel ve bölgesel haber bültenleri ve gazeteleri içerir.

Career & Technical Education Database

Mesleki bilgi ve kariyer arama kaynakları için etkili bir kaynak.

Central & Eastern European Academic Source 

Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde yayınlanan akademik dergilerin tam metinlerini içeren bu veri tabanı, hem çok disiplinlidir hem de birçok farklı dilde yayını kapsar. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 30’un üzerinde ülkeden 660’a yakın tam metin dergiden oluşan bir koleksiyon sunar.

İçerdiği konulardan bazıları: Edebiyat, fen bilimleri, hukuk, iş ve ekonomi, kütüphane ve bilgi bilimleri, mühendislik, siyaset bilimi, sosyoloji, tarih, tıp ve sağlık bilimleri, v.s.

Computing Database

Veritabanı tasarımı, yazılım geliştirme, web ticareti, LAN'lar, WAN'ler, intranetler ve internet - dergi makalelerii içerir.

Continental Europe Database

Bu veritabanı, bazı Avrupa ülkelerinde yayınlanan devam eden tam metinli akademik dergileri içermektedir. Konular, işletme, bilim, teknoloji, mühendislik, sosyal bilimler, eğitim ve beşeri bilimler dahil olmak üzere başlıca çalışma alanlarını kapsar.

Criminal Justice Database

Kriminoloji ve ceza adaleti - dergi makaleleri

DynaMed 

National Science Foundation - NSF (ABD American Ulusal Bilim Vakfı ) desteği ile hekimler tarafından, hekimler ve diğer sağlık profesyonelleri için hasta başı bakıma yönelik tasarlanmış olan DynaMed dünyanın en kapsamlı ve en güncel kanıta dayalı klinik referans aracıdır. 5,700’den fazla başlık için hazırlanmış özetleri, en güncel, geçerli ve pratik içeriği sağlaması, DynaMed’i uygulama sırasında ortaya çıkabilecek en önemli sorulara cevap verebilen vazgeçilmez bir kaynak haline getirmektedir. Başlıklar içinde ilaç bilgileri de yer almaktadır. DynaMed’in içeriği en iyi kanıtlar ile belirlenir. 

Kılavuz

Early Western Korans 

Arapça, Latin , Almanca, Fransızca ,Flemenkçe, İbranice dillerinde 62 yayını kapsayan bir veritabanıdır. Bu koleksiyon Avrupa’da 1850’den önce basılmış tüm sayıları ve 1860’lardan itibaren Arapça’dan direkt çevrilmiş tüm tercümeleri içermektedir. İkinci dillerden çevrilmiş tercümeler arasında Almanca ve Flemenkçe tam olarak sunulmaktadır. Kısmi baskılarda tipografik ya da akademik olarak en ilginç olanlar burada sunulmaktadır. Oryantalistler, ilahiyatçılar, dil bilimciler ve kitap tarihçileri gibi birçok uzmanlık alanında çalışmakta olan bilim adamları tarafından yakinen takip edilmekte olan bir kaynaktır.
Kullanılan diller: Arapça, Latin, Almanca, Fransızca, Flemenkçe, İbranice

East & South Asia Database

Çeşitli Doğu Asya ve Güney Asya ülkelerinde yerel olarak yayınlanan devam eden tam metinli akademik dergiler. Konular, işletme, bilim, teknoloji, mühendislik, sosyal bilimler, eğitim ve beşeri bilimler dahil olmak üzere başlıca çalışma alanlarını kapsamaktadır.

East Europe, Central Europe Database

Bu veritabanı, Doğu ve Orta Avrupa'da yayımlanan devam eden tam metin akademik dergileri içerir. Konular, işletme, bilim, teknoloji, mühendislik, sosyal bilimler, eğitim ve beşeri bilimler dahil olmak üzere başlıca çalışma alanlarını kapsar.

Education Database

Özetler ve 900'den fazla eğitim derlemesinin indekslenmesi, birçoğu tam metin olarak sunulmuştur.

Education Index Retrospective: 1929-1983 (H.W. Wilson) 

Education Index Retrospective, birçoğu hakemli olan 800’den fazla yayını detaylı bir şekilde indeksleyerek, aralarında kitap incelemeleri de bulunan 850,000’den fazla kayıt sunar. Arşiv niteliğindeki literatürde aranılan bilgi, güncellenmiş konu başlıkları sayesinde günümüzün anahtar kelimeleri ile rahatlıkla bulunabilir. Ayrıca, eski tarihlere ışık tutması açısından orijinal konu başlıkları da korunmuştur.

Bazı konu başlıkları: Çok-kültürlü / Etnik eğitim, dil sanatları, din eğitimi, eğitimde bilgisayarlar, Fen ve matematik, hükümet fonları, kütüphanecilik, literatür standartları, okul öncesi eğitim, okul yönetimi, orta öğretim, sanat dalları, sosyal çalışmalar, sürekli eğitim, uzaktan eğitim, yetişkin eğitimi, yüksek öğrenim...

Emerald Premier e-Journal

Ağırlıklı olarak yönetim bilimleri alanında yayın yapan Emerald Yayınevi'nin bütün edergilerini içeren Emerald Premier eJournal Koleksiyonu; mevcut 306 adet   e-derginin 13 konu başlığına göre listesi; dergi adı, dergi adı kısaltması, URL adresleri ve tam metin başlangıç yıllarını gösterecek şekilde kılavuz dosyasında sunulmaktadır

Kılavuz

Dergi listesi

ERIC 

ERIC (the Education Resource Information Center), eğitim literatürüne temel danışma kaynağıdır. Bu veri tabanı, Current Index of Journals in Education ve Resources in Education Index içerisinde yer alan dergilere erişim sağlar.

1966’dan günümüze kadar 1.6 milyondan fazla kayıt içeren ERIC, 631,000’den fazla tam metin dökümana bağlantı verir.

European Views of the Americas: 1493 to 1750 

1750’den önce Avrupa’da Amerika hakkında yazılan basılı kayıtlar için kapsamlı bir rehber niteliği taşıyan veritabanında toplamda 32,000’den fazla kayıt bulunmaktadır.

Family Health Database

Tüketici sağlığı - dergi makaleleri ve dergileri içerir.

GreenFILE 

Doğa ile ilgili multidisipliner bir veri tabanı olan GreenFILEçevre, tarım, eğitim, hukuk ve teknoloji gibi çeşitli disiplinler arasındaki bağlara dikkat çeker. Kapsadığı başlıklardan bazıları şunlardır; küresel ısınma, iklim değişiklikleri, kirlilik, ağaçlandırma, tarım, yenilenebilir enerji ve geri dönüşüm. 13,000’e yakın açık erişim tam metin kayıt içeren içeren bu veri tabanında, 850,000’in üzerinde kayıt özetleriyle birlikte indekslenmektedir.

Health & Medical Collection

Klinik ve biyomedikal, tüketici sağlığı, sağlık yönetimi, vs. - dergi makaleleri içerir.

Health Management Database

Sağlık idaresi - dergi makaleleri, tezler içerir.

Humanities & Social Sciences Index Retrospective:

1907-1984 (H.W. Wilson) 

Beşeri ve sosyal bilimlerin farklı alanlarındaki önemli dergileri indeksleyen Humanities & Social Sciences Index Retrospective: 1907-1984, 1,200’e yakın süreli yayın, 1,300,000’den fazla kayıt ve 240,000’den fazla kitap incelemesi indekslemektedir.

IEEE

Veritabanında mühendislik ve ileri teknolojiler alanlarında, 413 dergi, 1220 konferans serisi, 3341 standart bulunmaktadır. 

Kılavuz

IGI Global Research Journals
2016 Yılına kadar olan yaklaşık 190 adetin üzerinde araştırma dergilerinden 169 adeti için tam metin erişime sahibtir.
İdeal Online İdealonline, araştırmacıların Türkiye’de yayımlanmakta olan her türlü bilgi kaynaklarına hızlı, kolay ve zamandan bağımsız bir şekilde erişebilmelerini ve eriştikleri bilgilerden etkili bir şekilde yararlanmalarını sağlayacak veri tabanları oluşturmaktır. 

India Database

Bu veritabanı, iş, tıp, bilim, teknoloji, sosyal bilimler ve beşeri bilimler gibi pek çok konuyu destekleyen, Hindistan'da yayınlanan tam metinli akademik dergilerin kapsamlı, çok disiplinli bir kaynağıdır.

International Newsstream

International Newsstream, ABD ve Kanada dışındaki en son haber içeriğini, gazete, haber yayını ve aktif tam metin biçiminde haber siteleri içeren on yıllar geriden gelen arşivleri sağlar

İntihal.net

Akademik İntihal (www.intihal.net), akademik çalışmalardaki benzerlik oranını tespit etmek için Türkiye’de üretilmiş yerli bir programdır. Birçok intihal tipini tespit etmek için özelleşmiş, internet tabanlı bir benzerlik tespit ve raporlama yazılımıdır. intihal.net ile çalışmanızın özgünlük testini  3 adımda gerçekleştirebilirsiniz. İntihal.net farklı dosya formatlarını desteklemektedir. Programa üye olan kurumlar hem doküman tipi hem de doküman sayısı bakımından hiçbir sınırlandırma olmadan sistemden faydalanabilirler.

İntihal.net herhangi bir kullanıcı sayısı veya tarama sayısı sınırı olmadan kullanılabilir. İntihal.net’de doküman tipi sınırlaması olmaksızın öğrenci ödevi, yüksek lisans tezi, doktora tezi veya makale/bildiri taraması yapılabilir. Belgenizin otomatik olarak depoya eklenmesi problemini yaşamadan rahatlıkla benzerlik testi yapabilirsiniz. intihal.net’de sınıf mantığı klasör sistemi üzerine kuruludur. Akademisyen hesabında, öğrenci ödevleri için kolaylıkla sınıf oluşturabilir ya da bir sınıf oluşturma zorunluluğu olmadan kişisel dokümanınızı test edebilirsiniz. Öğrencilerin ödevlerini yüklemesi için oluşturduğunuz sınıfın klasör kodunu bilmesi yeterlidir.

Kullanım Klavuzu

iThenticate

mzalanan lisans anlaşması gereğince; iThenticate sisteminin kullanımı konusunda, üniversitelerde, doktora ve daha üst dereceye sahip kişilerin kullanımına izin verilmektedir. Ayrıca, öğrenci ödevi, proje ve tezlerin kontrolü ile ticari olsun ya da olmasın, yayınlanması için herhangi bir dergi editörlüğüne gönderilen makalelerin kontrolü sistem üzerinden yapılmamalıdır. üniversitemizdeki yetkili kullanıcınızdan bazıları (PhD ve üst dereceli), üniversitemiz ya da başka bir kurum tarafından yayınlanan bir derginin editörü ise, ve bu dergide yayınlatmak üzere bir yazar tarafından makale gönderilmişse, o derginin editörü bu makaleyi iThenticate sisteminde kontrol edemez. Ancak, söz konusu makaleyi gönderen yazar, eğer bir üniversitenin yetkili kullanıcısı ise (dergi editörüyle aynı üniversitede bile olabilir), söz konusu dergi editörlüğüne göndereceği bu makaleyi, göndermeden önce, kendi iThenticate hesabı üzerinden kontrol edebilir ve rapor alabilir. Sınırlama sadece dergi editörlükleri içindir. Kişisel çalışmaların kontrolünde bir sorun yoktur.”

Kılavuz         TUBİTAK Lisans Antlaşması      Başvuru için e-posta

JSTOR 

Erişim sağlanan koleksiyonlar:

Arts & Sciences I, Arts & Sciences II, Arts & Sciences III, Arts & Sciences IV, Arts & Sciences V, Arts & Sciences VI, Arts & Sciences VII, Arts & Sciences VIII, Arts & Sciences IX, Arts & Sciences X, Arts & Sciences XI, Arts & Sciences XII, Arts & Sciences XIII, Arts & Sciences XIV, Arts & Sciences XV, Life Sciences, Business IV, Ecology & Botany II, Ireland Collection, Jewish Studies Collection, Hebrew Journals Collection, Sustainability Collection,  Asia, Biological Sciences, Business & Economics, Business I, Business II, Business III, Ecology & Botany I, Health & General Sciences, Iberoamerica, Language & Literature, Mathematics & Statistics, Music, Music Legacy, Religion & Theology.

JSTOR veri tabanı kapsamında multidisipliner olmakla birlikte sosyal bilim ağırlıklı 3904 dergiye erişim sağlanabilmektedir.

Latin America & Iberia Database

Latin Amerika ülkeleri, İspanya ve Portekiz'de yayınlanan devam eden tam metin akademik dergiler. Konular, işletme, bilim, teknoloji, mühendislik, sosyal bilimler, eğitim ve beşeri bilimler dahil olmak üzere başlıca çalışma alanlarını kapsamaktadır.

Library, Information Science & Technology Abstracts 

1960 kadar uzanan içeriği ile LISTA, 600'den fazla çekirdek dergiye ek olarak 120’den fazla özel seçim ve öncelikli dergiyi indeksler.

Library Science Database

Kütüphane bilimi, çevrimiçi alım, arşivler, bilgi teknolojisi - dergi makaleleri içerir.

Linguistics Database

Bilimsel dergi makaleleri ve dilbilim alanlarını içeren tam metin veritabanıdır.

MasterFILE (Genel İlgi Alanları, Popüler Yayınlar)

Bu veri tabanı dünyanın önde gelen yayıncılardan derlenmiş ve genel ilgi alanlarına dair kaynakları barındıran dünyanın en kapsamlı tam metin popüler dergi kaynağıdır. Ek olarak, referans kitapları ve kapsamlı bir görsel koleksiyonu sunar. MasterFILE Complete ile işletmeden sağlığa, fitness ve spordan dinlenme ve eğlenceye, bilimden kültürel çalışmalara, eğitimden modaya kadar birçok konuyu kapsar.

1922’ye kadar uzanan içeriğinde 2,300’e yakın tam metin dergiye ek olarak, 870’nin üzerinde referans kitabı, 55,100’ü aşkın birincil kaynak dokümanı ve 1.8 milyon civarında görsel (fotoğraf, harita, bayrak) yer almaktadır.

MasterFILE Reference eBook Collection (eKitaplar)

MasterFILE Complete’in tamamlayıcısı olan bu kaynak, referans kitapların elektronik versiyonlarından oluşturulmuştur. 800’e yakın tam metin eKitap içeren bu koleksiyondaki eKitaplar Abdo Publishing, Cambridge Scholars Publishing, Cornell University Press, Nomad Press, The University of North Carolina Press gibi önemli yayınevlerinden gelmektedir. Bilgisayar, bilim,  biyografiler, finans, genetik, kariyer, mimari, moda ve tasarım, sağlık, sanat, seyahat, spor, tarih gibi kişisel referans konularını kapsar.

MEDLINE 

Tıp ve sağlık bilimleri alanındaki temel danışma kaynağıdır. PubMed arayüzü üzerinden taranabilen MEDLINE indeksi aynı zamanda EBSCO’nun EBSCOhost platformu üzerinden de taranabilir ve kütüphane koleksiyonundaki tam metinler için bağlantı fonksiyonu sunar.  MEDLINE, National Library of Medicine tarafından oluşturulmuş MeSH (Medical Subject Headings) yani tıbbi konu terimlerini kullanır. Ağaç diagramı şeklinde ve hiyerarşik bir yapı sunan MeSH kullanılarak 5,600’den fazla PubMed dergisinin künye bilgileri taranabilir. MEDLINE içerisinde yer alan 5,600’den fazla dergi, 1809’a kadar uzanan 23 milyonun üzerinde kayıt içerir.

Mendeley 

Mendeley, bir referans yönetim aracı ve akademik sosyal ağ hizmetini kurumlara sunan bir araçtır. Çevrimiçi ve çevrimdışı olarak bilgisayar, telefon ve tabletlerde eşzamanlı kullanım olanağı sunan Mendeley, aynı zamanda güçlü bir PDF yönetim aracıdır. IKCU kurumsal kullanımı için Mendeley Institutional Edition sayfasına katılım sağlanabilir, 5 GB yerine 100 GB kişisel saklama alanından yararlanma imkanı sunar.

IKCU Kurumsal Sayfası 

Kullanım Kılavuzu

Middle East & Africa Database

Ortadoğu ve Afrika ülkelerinde yayınlanan devam eden tam metin akademik dergiler. Konular işletme, bilim, teknoloji, mühendislik, sosyal bilimler, eğitim ve beşeri bilimler dahil olmak üzere başlıca çalışma alanlarını kapsar.

Military Database

Uzman bir A & I dosyası tarafından desteklenen tam metin veritabanı. İçerik seçimi ve kontrollü bir sözcük dağarcığı tarafından desteklenen indekslemeyi denetleyen uzman bir editör ekibi tarafından yönetilen kapsamlı akademik çıktıları kapsar.

NATURE 

Nature Journals All: Nature Yayın Grubu tarafından yayınlanan ve isminde ‘‘Nature‘‘ ibaresi geçen dergilerdir. Tüm yayınlar arasında en yüksek etki faktörüne sahip dergi grubudur. Dergi erişimleri 2007 yılına kadar geriye dönük olarak sağlanmıştır. Multidisipliner yayınlardır.

Academic Journals All: Nature Dergi Grubu tarafından yayınlanan ve isminde‘‘Nature‘‘ ibaresi geçmeyen dergilerdir. Dernekler ve Nature Dergi Grubu işbirliği ile yayınlanmaktadır.

Dergi erişimleri 1997 yılına kadar geriye dönül olarak sağlanmaktadır. Multidisipliner yayınlardır

Palgrave Macmillan Journals All: Nature Dergi Grubu tarafından yayınlanan ve erişimin SpringerLink üzerinden sağlandığı yayınlardır. Dergi erişimleri 1997 yılına kadar geriye dönül olarak sağlanmaktadır. Beşeri bilimler, hukuk, ekonomi, felsefe, yönetim, sosyal bilimler alanına odaklanmış yayınlardır.

Newspaper Source Plus

Dünyadaki önemli haberler için tam metin içerik sağlayan bu veri tabanı, gazetelerden, haber bültenlerinden ve haber dergilerinden milyonlarca kayıt içerir. Ek olarak, televizyon ve radyo haberlerinin metinlerini ve popüler haber kaynaklarından günlük bilgileri içerir.

İçerik:

  • 1,200+ tam metin gazete
  • 130 haber bülteni
  • 80 milyona yakın tam metin makale

Öne çıkan gazeteler: The Sydney Morning Herald (Australia), The Times (UK), Toronto Star, USA Today, The Washington Post, The Philadelphia Inquirer, Star Tribune (Minneapolis)

Haber bülteni kaynakları: AP (Associated Press), CNN Wire, PR Wire, UPI (United Press International), Xinhua (China)

Televizyon ve radyo haber metinleri kaynakları: ABC News (American), ABC (Australian), CBC (Canadian), CBS News, CNBC, CNN, CNN International, FOX News, MSNBC, PBS

Newswires 

Newswires veritabanı, Associated Press, United Press International, PR Newswire, Xinhua, CNN Wire ve Business Wire'ın başlıca dünya haberlerine sürekli olarak ve neredeyse gerçek zamanlı erişim sağlar. Bu içerik EBSCO tarafından düzenlenir ve kullanıcılara sunulur. Bu koleksiyon, AP Financial News, AP Top News, AP WorldStream, AP U.S. Politics & Government, AP 50 State Reports, UPI Security Industry, UPI Emerging Threats, UPI Business, UPI Entertainment, UPI Sports, UPI Top News, Arabia 2000 ve daha birçok haber kaynağından haberler içerir. Son kullanıcılar, kayıttaki bağlantıyı takip ederek internet içeriğinin tam metnine anında erişebilirler. Newswires'ın tam metin içeriğinin dizini, EBSCO tarafından 30 günlük olarak arşivlenir, böylece kullanıcılar araştırdıkları konuyla ilgili son 30 günde çıkan haberleri rahatlıkla okuyabilirler.

Nursing & Allied Health Database

Hemşirelik ve müttefik sağlık - dergi makaleleri, kitaplar, videolar, tezler içerir.

Open Dissertations (Tezler)

1,200,000’den fazla doktora tezini tam metin olarak içerir.

Open Dissertations, 1933-1955 yılları arasında Amerikan üniversiteleri tarafından kabul edilmiş yaklaşık 100,000 doktora tezine erişim sunmaktaydı. Daha sonra geliştirilen bu kaynak şu anda 1902’den günümüze kadar uzanan 1,200,000’den fazla doktora tezi içerir. Open Dissertations, orijinal basılı indeksi tam sayfa resim olarak gösterir ve yazar adı, başlık adı, konu adı ve üniversite adı taraması yapılabilir

Ovid LWW Total Access

Tıp alanında 474 dergiye erişim sağlar. 

Kılavuz

Political Science Database

Uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi - dergi makaleleri içerir.

Regional Business News (Yerel Haberler)

Business Source Ultimate için tamamlayıcı olan bu veri tabanı özellikle Birleşik Devletler ve Kanada kaynaklı, 100’den fazla yerel işletme yayınından gelen tam metinleri sunar. 20 yılı aşkın bir kapsam sunan Regional Business News, The Washington Post, PR Newswire US ve diğer önemli kaynakların haberlerini içerir.

ProQuest Dissertations & Theses Global

Dünyanın en kapsamlı tez veritabanıdır. Dünyanın her tarafından 1743'den bugüne çeşitli disiplinlerde milyonlarca aranabilir tezin yanında PDF olarak indirilebilen bir milyondan fazla tam metin tez ve bitirme ödevi içerir. Veritabanı 1997'den bu yana eklenen lisansüstü tezlerin çoğunun tam metnini ve geriye dönük güçlü bir içerik sunmaktadır.

Kılavuz

ProQuest Central

Çok Disiplinli 39 Adet geniş kaynaklı veritabanı içerir.

Veritabanlarının listesine ulaşmak için tıklayınız.

39 adet veritabanının erişim kısayolları için tıklayınız.

Konuya göre sınıflandırılmış veritabanı tablosu

ProQuest Central Bilgi Kitapçığı

ProQuest E- book Central

Antropoloji, güzel sanatlar, tıp, fizik, sosyal bilimler,eğitim, hukuk, mühendislik, bilgisayar teknolojileri, ekonomi, işletme alanlarında tam metin 170.873adet  kitap içerir.

Psychology Database

Psikoloji teorisi ve uygulaması - dergi makaleleri içerir.

Public Health Database

Sağlık, Tıp - dergi makaleleri, dergiler, haberler, raporlar ve tezler içerir.

Regional Business News 

Business Source Complete ile birlikte gelen bu veri tabanı özellikle Birleşik Devletler ve Kanada kaynaklı, 100’den fazla yerel işletme yayınlarından gelen tam metinleri sunar. 20 yılı aşkın bir kapsam sunan Regional Business News, The Washington Post, PR Newswire US ve diğer önemli kaynakların haberlerini içerir.

Religion Database

Uluslararası din ve maneviyat - dergi makaleleri içerir.

Research Library

Bilimsel, ticari ve tüketici yayınlarından çok disiplinli konuları kapsar.

Sage Premier

Özellikle Sosyal Bilimler alanında güçlü olmak üzere; Siyasi Bilimler, İletişim, Kriminoloji ve Penoloji, Eğitim - Özel, Uluslararası İlişkiler ve İşgücü, Sosyal Sorunlar ve Disiplinlerarası Sosyoloji ve Kent Çalışmaları konularında 2017 itibariyle 910 tam metin e-dergi ile 900.000’in üstünde makale sunar. İçeriğinde aralarında 300’ün üzerinde akademik ve profesyonel dernek adına da yayımlanmakta olan yüksek faktörlü dergilerin de sunulduğu uluslararası hakemli dergiler bulunmaktadır. Özellikle son dönemlerde Tıp, Teknik Bilimler ve Fen Bilimleri alanlarında da içeriğini genişletmektedir. Her yıl pakete kaliteli yeni içerik eklenen SAGE Premier’de 1999’dan günümüze erişim açıktır.
Scifinder

Erişim, Kullanım Bilgilendirmesi 

SciFinder, basılı versiyonu olan Chemical Abstracts'la beraber toplam 5 CAS veritabanı ve Medline veritabanıyla; kimya, yaşam bilimleri, biyokimya, biyoloji, farmakoloji, tıp, mühendislik ve ilgili disiplinlere ait dergi, konferans, sempozyum, patent, kitap ve doktora tezlerini içermekte ve 1907'den günümüze kadar olan literatürü kapsamaktadır. Veritabanı tam metin kayıt vermemekte, tam metin linklere erişim sunmaktadır.

Veritabanını kullanabilmek için kayıt olunması gerekmektedir.

Kayıt olurken dikkat edilmesi gerekenler:
Kullanıcı adı 5-15 karakterli, sadece harflerden oluşabilir ya da harf sayı kombinasyonu yapılabilir.
Şifre 7-15 karakterli ve aşağıdakilerden en az üçünü içeren bir kombinasyondan oluşmalıdır.
-harf,
-büyük-küçük harf karışık,
-sayı
-alfa numerik olmayan karakter, örneğin; (*,#,@,%,&)
Kullanıcı adı ve şifre aynı olamaz, en azından şifrenin 2 karakteri kullanıcı adından farklı olmalı.
Ayrıca e-posta adresi olarak .......@ikc.edu.tr uzantılı kurumsal adresinizi kullanmanız gereklidir.
Linkteki formu doldurulup register’a tıklayınca,  üniversite email hesabınıza bir e-posta gelecek ve e-postadaki linke en geç 96 saat içinde tıklayarak hesabınıza onay almalısınız.Kendi hesabınızla https://scifinder.cas.org adresinden giriş yapabileceksiniz. Kayıt formunu doldurma ve email onaylama işlemi aynı bilgisayardan yapılması gereklidir.

Kayıt linki: https://origin-scifinder.cas.org/registration/index.html?corpKey=F7D8839BX86F3503FX4989E5AE311C84403D​

Kayıt Klavuzu için tıklayınız.

Erişim linki: https://scifindern.cas.org

Science Database

Bilim ve teknoloji - dergi makaleleri içerir.

ScienceDirect

ScienceDirect veritabanı disiplinler arası konularda 2318 dergiye erişim ve 30 e-kitap serisine erişim sağlar.

Kılavuz

Scopus

Scopus, bibliyometrik araçlarla birlikte araştırmayı izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan, hakemli yayınlardan oluşan en büyük özet ve atıf veri tabanıdır. Bilimsel araştırmaların etkin ve verimli bir şekilde takip edilmesi hedeflenmektedir. Sanat ve insani bilimlerin yanı sıra fen bilimleri, teknoloji, tıp ve sosyal bilimler alanında tüm dünyadan 5000'in üzerinde yayıncının 18.500'ün üzerindeki dergisini kapsar. Scopus %70'i 1996 yılından beri yayınlanmış özetler, oldukça geniş ve kaliteli web sayfaları ve patent bilgisi olmak üzere 43 milyon kayıt içerir.

Tam metinli kaynaklara Kütüphanemizin erişimi varsa Scopus içerisinden bulduğunuz kayıtların tam metinlerine tek bir tıkla bağlantı kurabilir,

Araştırmacıların değerlendirilmesi ve bilimsel araştırmaların sorguları için atıf analizi gerçekleştirebilir,

Araştırmacıların kurumlarını ve bilimsel kayıtlarını takip edebilir,

Kurumların bilimsel çıktılarını ve bilimsel eğilimlerini gözlemleyebilir,

Dergi analizi aracı sayesinde SNIP ve SJR verilerini kullanarak hangi bilimsel dergide yayın yapacağınızı  belirleyebilir,

Kendi alanlarınızdaki en çok atıf alan makaleyi görüntüleyebilir,

Hakemli dergilerde yayınlamış olduğunuz makalelerin performans analizlerini ve yazar analizlerini yapabilir,

Kendi alanlarınızdaki araştırmacıları görüntüleyebilir ve kimlerle ortak çalışmalar yapabileceğini araştırabilirsiniz.

Kılavuz

Sobiad 

Sobiad (Sosyal Bilimler Atıf Dizini), en basit arayüzü hedefleyerek kullanıcıların atıflarını bulmasına olanak sağlayacak yardımcı araçlar sunmaktadır:

*  Atıfta ara,İçerikte ara,Üniversite ara olmak üzere 3 farklı arama seçeneği mevcuttur.

*  Arama sonuçlarında yıllara göre sıralama seçeneği mevcuttur.

*  Her makale için yazar,özet,sayı,yıl,tür gibi bilgiler arama sonucundan makaleye tıklanarak erişilebilir, makaleler indirilebilir.

*  www.sobiad.com mobil uyumlu bir sitedir.

Social Science Database

Sosyal bilimler - dergi makaleleri içerir.

Social Sciences Index Retrospective: 1907 – 1983 Retro Index 

Sosyal bilimler

Sosyal bilimler ile ilgili olan bu danışma kaynağı, 1900’lü yıllara dayanan beşeri bilimler ve sosyal bilimlerdeki geniş yelpazeli ve önemli dergiler için üstün nitelikli indeksleme sağlar.

İçeriğinde; Kitap eleştirilerini de içeren 1 milyona yakın indeksInternational Index, Social Sciences & Humanities Index, and Social Sciences Index’in de içinde bulunduğu kapsamlı içerik. 1900’lü yıllara dayanan indeksleme

Sociology Database

Sosyoloji ve sosyal hizmet - dergi makaleleri içerir.

Springer-Link (Journals)

Kimya, bilgisayar bilimi, ekonomi, mühendislik, çevre bilimleri, yer bilimleri, hukuk, yaşam bilimleri, matematik, tıp, fizik ve astronomi koleksiyonlarını içeren toplam 2073 dergi ve 483 açık erişim dergiden oluşmaktadır.

Taylor and Francis

Sosyal ve beşeri bilimler, teknik ve fen bilimleri, tıp ve yaşam bilimlerini içeren tam metin veri tabanıdır. 2191 dergiye erişim sağlar.
Teacher Reference Center 

Profesyonel eğitimcilere yardımcı olmak amacıyla, 220’den fazla hakemli öğretmen ve yönetici dergisini özetleri ile birlikte indeksler.

Telecommunications Database

Telekomünikasyon - dergi makaleleri, dergiler ve bültenler içerir.

The Belt and Road Initiative Reference Source (Tüm Alanlar)

“Bir Kuşak, Bir Yol” çalışmalarını destekleyen bu eşsiz, tam metin veri tabanı, onlarca ülkede yayınlanmış binlerce akademik dergi içerir. Türkiye, Çin, Romanya, Rusya Federasyonu, Çekya, Pakistan, İran, Litvanya ve İpek Yolu ile bağlantılı tüm ülkelerin dergilerinden derlenen bu kaynağın kapsadığı konulardan bazıları şunlardır; Bilim, coğrafya, çevre, ekonomi ve finans, hukuk, internet ve telekominikasyon, inşaat mühendisliği, lojistik, mimarlık, siyaset, sürdürülebilir gelişim, tarım, teknoloji, ticaret, yapılar, v.s. “Bir Kuşak, Bir Yol” girişiminde görev alan araştırmacılara yardımcı olan bu kaynak, girişimin başarı ile tamamlanmasına katkı sağlar.

İçerik:

  • 5,000’e yakın tam metin dergi
  • 50’den fazla gazete ve haber bülteni
  • 260’ın üzerinde rapor ve konferans bildirisi
  • 1965’e kadar uzanan arşiv sayıları
TR DİZİN (EBSCO Üzerinde)

TR Dizin, araştırmacıların Türkçe bilimsel içeriğe elektronik ortamda erişimlerini etkinleştirmek amacıyla, ULAKBİM tarafından oluşturulmuştur.

TR Dizin’in kapsamını oluşturan ulusal bilimsel dergiler, ULAKBİM TR Dizin uzmanları ile ilgili konu alanlarındaki uzman ve akademisyenlerden oluşan komiteler tarafından Dergi Değerlendirme Kriterlerine bağlı olarak seçilmektedir.

ULAKBİM tarafından oluşturulmakta olan TR Dizin; Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler temel konularında, Diş Hekimliği, Eczacılık, Mühendislik, Temel Bilimler, Sağlık Bilimleri, Veterinerlik, Sosyal ve Beşeri Bilimler alt konu alanlarında dergilerden oluşmaktadır.

Turcademy

Mühendislik Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında 2818 Türkçe akademik yayın içermektedir.

Eğitim Videosu: https://www.youtube.com/watch?v=mRGzEDfpE70

Turkey Database

Bu veritabanı, Türkiye'de yerel olarak yayınlanan devam eden tam metin akademik dergileri içermektedir. Konular, işletme, bilim, teknoloji, mühendislik, sosyal bilimler, eğitim ve beşeri bilimler dahil olmak üzere başlıca çalışma alanlarını kapsamaktadır.

Turnitin

mzalanan lisans anlaşması gereğince; Turnitin sisteminin kullanımı konusunda, üniversitelerde, doktora ve daha üst dereceye sahip kişilerin kullanımına izin verilmektedir.

Öğrenci ödevleri ve projelerinde intihalleri ve usulsüz alıntıları engellemek amacıyla kullanılan web tabanlı sistemdir. Sisteme yüklenen ödev, proje vb çalışmalar çok geniş bir veri havuzdaki kaynaklarla otomatik olarak karşılaştırılır ve alıntılar, benzerlikler, usulsüz kaynak kullanımları tespit edilerek bir benzerlik raporu oluşturulur. Turnitin'in veri havuzunda akademik veritabanları, dergiler ve yayınlara ek olarak, 200 milyondan fazla öğrenci ödevi ve 17 milyardan fazla web sayfası bulunmaktadır.

Ayrıntılı bilgi

Kılavuzlar

Başvuru için e-posta

UK & Ireland Database

Birleşik Krallık'ta ve İrlanda Cumhuriyeti'nde yayınlanan devam eden tam metin akademik dergiler. Konular, işletme, bilim, teknoloji, mühendislik, sosyal bilimler, eğitim ve beşeri bilimler dahil olmak üzere başlıca çalışma alanlarını kapsar.

UpToDate

UpToDate, sahip olduğu 360.000’den fazla kullanıcısı ile dünyanın en güvenilen medikal bilgi kaynaklarından birisidir. UpToDate veri tabanı, 24 Uzmanlık alanında, 6300’den fazla uzman doktor tarafından hazırlanan 10.500’den fazla konu içeriğine erişim sunmakta olan kanıta dayalı bir klinik karar destek sistemidir. UpToDate; sürekli güncellenen, kanıta dayalı klinik bilgilerle donatılmış ve kullanımı kolay arayüzü ile dünyanın en çok kullanılan klinik bilgi kaynakları arasında yer almaktadır. Doktorlar tarafından hastalık teşhisinde bulunulması, tedavi planı hazırlanması ve klinik bilgilerin hızlı ve etkin şekilde paylaşılmasına olanak verecek şekilde tasarlanmıştır. UpToDate veri tabanı dergi içermemekle birlikte dünya çapında 180 ülkede 32 .000’den fazla hastanede, 1.1 milyondan fazla doktor tarafından yılda 26 milyon defadan fazla erişilmesi ile doktorların daha iyi teşhis ve tedavi kararları almalarına yardımcı olmaktadır. Dünya çapında yapılan birbirinden bağımsız 80 ayrı çalışmada UpToDate’in;hastane kalitesinin arttırılması, hasta yatış sürelerinin, ölüm oranlarının ve hastane harcamaların azaltılmasına yaptığı olumlu etkiler gösterilmektedir.

Mobil Uzaktan Erişim Klavuzu

Kişisel Kayıt Avantajları

Hızlı Erişim Klavuzu

US Newsstream

US Newsstream, kullanıcıların en güncel premium ABD haberler içeriğini yanı sıra aktif gazete, haber yayınları, bloglar ve aktif tam metin biçimindeki haber sitelerini içeren 1980'li yıllara dek uzanan arşivleri bulmalarına olanak tanır

Web News 

Web News veritabanı, tüm dünyadan binlerce önemli haber beslemesine neredeyse gerçek zamanlı erişim sağlar. Bu koleksiyon farklı konularda 14.000'den fazla haber beslemesi içermektedir. Son kullanıcılar, kayıttaki bağlantıyı takip ederek internet içeriğinin tam metnine anında erişebilirler.

Web of Science

1980 yılından günümüze, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ile Sanat ve Beşeri Bilimler alanında yayın yapan bilimsel dergilerde yayınlanan makaleleri ve bu makalelerin atıflarını indexler. Üç veritabanından oluşur : Science Citation Index Expanded, (SCI-Expanded)Social Science Citation Index, (SSCI)Arts & Humanities Citation Index (AHCI)

Kılavuz

Wiley Online Library - Blackwell

Ticaret, maliye, yönetim, kimya, bilgisayar bilimi, yerbilim, eğitim, mühendislik, hukuk, yaşam bilimleri, tıp, matematik, istatistik, fizik, psikoloji alanlarındaki yayınlara tam metin erişim sağlamaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYARI

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kütüphane Hizmeti olarak sunulmakta olan satın alınmış veritabanları, yayıncılarla yapılan Lisans Anlaşmalarına uygun olarak ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince kullanıma sunulmuştur.

-  Elektronik kaynaklar ticari amaçla kullanılamaz.

-  Otomatik dosya indirme programları ile sistematik toplu indirme yapılamaz.

-  İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi mensubu olmayan kişilerle veritabanı içerikleri ve uzaktan erişim şifreleri paylaşılamaz.

Bu tür ihlâller Telif Haklarına aykırıdır ve sonucunda tüm üniversitenin ilgili kaynağa erişiminin kesilmesine neden olmaktadır.

 

Kullanım şartlarının ihlâl edilmesi kullanıcıya yasal sorumluluklar yüklemektedir.

 

 

Menüyü Kapat