Kullanıcı Hizmetleri Birimi

 

Bilgi kaynaklarından ve kütüphanelerden okuyucuların en verimli şekilde yararlanmalarını sağlayan hizmetlerdir.

 

Kütüphane Yönergesi Madde-16’da yer alan hizmetleri yürütmekle görevlidir. Görev başlıkları aşağıdaki hizmetleri kapsamaktadır.

 

Danışma Hizmetleri ve Kullanıcı İlişkileri

 

Ödünç Verme ve Genel Koleksiyon

 

Görsel-İşitsel Hizmetler

 

Kütüphaneler arası işbirliği

 

Elektronik Yayınlar

Menüyü Kapat